แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแก้ไข ชื่อ-นามสกุล เปลี่ยนตัวนักเรียนที่เป็นตัวแทน
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแก้ไข ชื่อ-นามสกุล เปลี่ยนตัวนักเรียนที่เป็นตัวแทน
-วันที่ 25 ตุลาคม 2559   
   ดำเนินการแก้ไข ชื่อ-นามสกุล หรือเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เป็นตัวแทน โดยโรงเรียนทำหนังสือถึงประธานศูนย์จัดการแข่งขัน และให้ศูนย์จัดการแข่งขันดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-วันที่ 28 ตุลาคม 2559 
    ศูนย์จัดการแข่งขันดำเนินการในรายการต่าง ๆ และภารกิจของศูนย์ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 15:54 น.