ประกาศหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกกิจกรรม
ให้แต่ละศูนย์ส่งข้อมูลได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้และติดตามได้ที่นี่ครับ 
http://122.154.157.102/board/index.php?board=2.0
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14:12 น.