หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 115 100 90.91% 8 7.27% 1 0.91% 1 0.91% 110
2 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 119 95 86.36% 11 10% 3 2.73% 1 0.91% 110
3 โรงเรียนเลิงนกทา 105 88 88% 9 9% 2 2% 1 1% 100
4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 97 67 70.53% 17 17.89% 8 8.42% 3 3.16% 95
5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 83 63 77.78% 14 17.28% 3 3.7% 1 1.23% 81
6 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 84 57 76% 6 8% 7 9.33% 5 6.67% 75
7 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 78 55 78.57% 6 8.57% 7 10% 2 2.86% 70
8 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 78 47 63.51% 16 21.62% 8 10.81% 3 4.05% 74
9 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 63 46 76.67% 12 20% 1 1.67% 1 1.67% 60
10 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 67 37 68.52% 10 18.52% 3 5.56% 4 7.41% 54
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 55 33 61.11% 8 14.81% 5 9.26% 8 14.81% 54
12 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 55 30 57.69% 13 25% 5 9.62% 4 7.69% 52
13 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 42 29 69.05% 8 19.05% 4 9.52% 1 2.38% 42
14 โรงเรียนคำเตยวิทยา 46 29 69.05% 5 11.9% 6 14.29% 2 4.76% 42
15 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 45 25 56.82% 8 18.18% 8 18.18% 3 6.82% 44
16 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 40 25 71.43% 8 22.86% 2 5.71% 0 0% 35
17 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 38 24 68.57% 7 20% 4 11.43% 0 0% 35
18 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 44 22 53.66% 9 21.95% 6 14.63% 4 9.76% 41
19 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 38 22 68.75% 6 18.75% 2 6.25% 2 6.25% 32
20 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 41 22 57.89% 4 10.53% 8 21.05% 4 10.53% 38
21 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 53 21 47.73% 8 18.18% 12 27.27% 3 6.82% 44
22 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 36 21 61.76% 7 20.59% 4 11.76% 2 5.88% 34
23 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 28 19 76% 1 4% 4 16% 1 4% 25
24 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 49 18 40% 16 35.56% 7 15.56% 4 8.89% 45
25 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 37 18 52.94% 11 32.35% 4 11.76% 1 2.94% 34
26 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 32 18 62.07% 4 13.79% 5 17.24% 2 6.9% 29
27 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 35 17 53.13% 10 31.25% 3 9.38% 2 6.25% 32
28 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 27 12 50% 6 25% 4 16.67% 2 8.33% 24
29 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 21 6 30% 7 35% 6 30% 1 5% 20
31 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 21 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]