หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ..1-2.. เดือน .ตุลาคม.. พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 436 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 423 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดม ห้อง โดม 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว) ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันนำโต๊ะ เก้าอี้ ไปเอง
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดม ห้อง โดม 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว) ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันนำโต๊ะ เก้าอี้ไปเอง
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 418 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 418 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 607 ห้อง 607 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 608 ห้อง 608 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 411 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 428 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 438 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 609 ห้อง 609 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45(ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรายงานตัว)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]