หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ..1-2.. เดือน .ตุลาคม.. พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ICT 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน)
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ICT 2 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน)
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป -ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน) -ให้โรงเรียนนำโต๊ะขนาดไม่เกิน 1.8 เมตรมาในวันแข่งขัน -กำหนดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน 2x2 ตารางเมตร
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป - ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน) - ให้โรงเรียนนำโต๊ะขนาดไม่เกิน 1.8 เมตรมาในวันแข่งขัน - กำหนดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน 2x2 ตารางเมตร -ส่งรูปเล่มรายงาน 8 ชุด ในวันรายงานตัว
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป -ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน) -ให้โรงเรียนนำโต๊ะขนาดไม่เกิน 1.8 เมตรมาในวันแข่งขัน -กำหนดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน 2x2 ตารางเมตร
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป -ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน) -ให้โรงเรียนนำโต๊ะขนาดไม่เกิน 1.8 เมตรมาในวันแข่งขัน -กำหนดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน 2x2 ตารางเมตร
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงพลศึกษา 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-08.30 พร้อมจับลำดับการแข่งขัน (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน)
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงพลศึกษา 2 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป -ลงทะเบียน 08.00-09.00 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน)
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป -ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน) -หากมีความจำเป็นต้องใช้โต๊ะให้เตรียมมาเองในวันแข่งขัน-กำหนดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน 2x2 ตารางเมตร
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป -ลงทะเบียน 08.00-08.30 (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการลงทะเบียน) -หากมีความจำเป็นต้องใช้โต๊ะให้เตรียมมาเองในวันแข่งขัน-กำหนดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน 2x2 ตารางเมตร
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 2 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 2 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 2 - 2
08.30-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 2 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 3 - 3
08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]