หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 18 31 23
2 007 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 39 97 62
3 002 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 40 86 53
4 003 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 42 75 62
5 008 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 116 344 201
6 009 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 22 42 33
7 010 โรงเรียนภูพานวิทยา 53 100 81
8 012 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 64 151 98
9 014 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 49 109 78
10 015 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 52 131 85
11 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 112 376 192
12 011 โรงเรียนภูมิพิชญ 48 95 72
13 013 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 27 44 38
14 006 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 37 107 64
15 004 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 9 14 11
รวม 728 1802 1153
2955

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]