หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 116 101 93.52% 6 5.56% 0 0% 1 0.93% 108
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 112 101 90.99% 2 1.8% 2 1.8% 6 5.41% 111
3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 64 38 64.41% 9 15.25% 4 6.78% 8 13.56% 59
4 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 49 34 75.56% 4 8.89% 5 11.11% 2 4.44% 45
5 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 52 31 64.58% 7 14.58% 4 8.33% 6 12.5% 48
6 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 37 29 85.29% 2 5.88% 1 2.94% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนภูพานวิทยา 53 26 55.32% 8 17.02% 7 14.89% 6 12.77% 47
8 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 42 24 64.86% 6 16.22% 5 13.51% 2 5.41% 37
9 โรงเรียนภูมิพิชญ 48 21 44.68% 11 23.4% 8 17.02% 7 14.89% 47
10 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 40 21 55.26% 11 28.95% 3 7.89% 3 7.89% 38
11 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 39 20 66.67% 4 13.33% 2 6.67% 4 13.33% 30
12 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 18 11 68.75% 1 6.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
13 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 22 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 27 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]