หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 62 182 97
2 005 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 30 60 48
3 006 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 35 51 48
4 007 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 64 154 100
5 008 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 65 166 100
6 010 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 82 54
7 013 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 89 222 130
8 012 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 54 117 83
9 016 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 59 131 93
10 019 โรงเรียนหนองหานวิทยา 96 323 163
11 011 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 50 116 76
12 017 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 45 104 69
13 004 โรงเรียนไชยวานวิทยา 53 114 77
14 001 โรงเรียนกฤชานันท์ 13 29 19
15 022 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 7 13 13
16 015 โรงเรียนพิชญวิทย์ 24 59 40
17 020 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 29 76 32
18 018 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 22 32 31
19 003 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 39 91 56
20 009 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 44 129 70
21 014 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 27 98 43
รวม 939 2349 1442
3791

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]