หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองหานวิทยา 96 85 94.44% 2 2.22% 3 3.33% 0 0% 90
2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 89 71 86.59% 9 10.98% 2 2.44% 0 0% 82
3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 64 43 74.14% 11 18.97% 2 3.45% 2 3.45% 58
4 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 62 41 71.93% 10 17.54% 6 10.53% 0 0% 57
5 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 65 40 70.18% 13 22.81% 4 7.02% 0 0% 57
6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 54 39 75% 8 15.38% 4 7.69% 1 1.92% 52
7 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 59 37 63.79% 15 25.86% 3 5.17% 3 5.17% 58
8 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 50 34 77.27% 7 15.91% 2 4.55% 1 2.27% 44
9 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 35 22 70.97% 6 19.35% 1 3.23% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 22 73.33% 4 13.33% 3 10% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนไชยวานวิทยา 53 20 52.63% 11 28.95% 4 10.53% 3 7.89% 38
12 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 44 20 55.56% 9 25% 5 13.89% 2 5.56% 36
13 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 45 18 42.86% 15 35.71% 4 9.52% 5 11.9% 42
14 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 39 17 47.22% 8 22.22% 10 27.78% 1 2.78% 36
15 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 22 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 30 13 48.15% 14 51.85% 0 0% 0 0% 27
17 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 27 12 52.17% 6 26.09% 5 21.74% 0 0% 23
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 29 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
19 โรงเรียนพิชญวิทย์ 24 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนกฤชานันท์ 13 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]