เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ==>หนังสือราชการ เชิญประชุม วันที่ 30 พ.ย. 2559,การจัดกิจกรรมรื่นเริง Click Here...
 
 
  ประกาศจาก สพม.20
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพม.20 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ทั้ง 4 กลุ่ม  
1. ให้ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน  ตามกำหนดปฏิทินและแนวปฏิบัติตามเว็บไซต์จัดแข่งขันระดับภาค กำหนด  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน  2559
2. ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการจัดแข่งขันระดับภาค และของ สพม.20 อย่างใกล้ชิด

==> ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนที่นี่ครับ!!!! Click Here..
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  (เปลี่ยนแปลงวันแข่งขันเครื่องบิน เป็นวันที่ 18 พ.ย.59)
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่แข่งขัน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 1.รายการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ม.1-3 ประเภทบินนาน 2.รายการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ม.1-3 ประเภทบินไกล จากเดิมแข่งขันวันที่ 17 พ.ย.2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 18 พ.ย.2559 สถานที่แข่งขันที่เดิม คือ หอประชุมเชียงงาม โรงเรียนหนองหานวิทยา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน รายการคอมพิวเตอร์

 ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ รายการใดที่มีการใช้ ไมโครโฟน หรือ หูฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียมมาด้วยในวันแข่งขัน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ ศูํนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สนามแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา ในวันที่ 17 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง โรงเรียนหนองหานวิทยา
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ  ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีเปิดงาน  ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันทักษะ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโครงงานคุณธรรม ศูนย์ฯ หนองหานวิทยา ดาวน์โหลด
 
  !!!แจ้งปรับปรุง เกณฑ์แข่งขันคอมพิวเตอร์ 
(ปรับปรุง เมื่อ 4 พ.ย.59)
-หนังสื่อแจ้ง .pdf
-เกณฑ์ใหม่ .pdf
 
 
  ปฏิทินใหม่ (ระดับเขต สพม.20)
21 พ.ย.59  ประกาศผลแข่งขัน
22 พ.ย.59  พิมพ์เกียรติบัตร
24 พ.ย.59  โอนข้อมูลไประดับภาค

ปฏิทินระดับภาค
 
  ด่วนที่สุด
หนังสือแจ้งเลื่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันที่ 27-28 ต.ค.2559 เป็นให้จัดการแข่งขันในวันที่ 17-18 พ.ย.2559  ทุกรายการ (ส่วนการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม แข่งขันวันที่ 15 - 16 พ.ย.2559) ดาวน์โหลดที่นี่
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เปิดระบบให้แก้ไข เปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อนักเรียน/
ครูผู้สอน/กรรมการ วันที่ 6-10 ต.ค. 2559)

คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร
 
  ลิงค์ จำนวนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละรายการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา  
  1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคลิ๊ก
2.ประกาศแต่งต้้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การแข่งขันที่3 โรงเรียนหนองหานวิทยคลิ๊ก
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ขณะนี้ระบบลงทะเบียนการแข่งขันได้ปิดลงแล้ว
(4 ต.ค. 2559) 

และจะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู (ในวันที่ 6-10 ต.ค. 2559)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขัน 26 ก.ย. - 4 ต.ค. 2559 

//หากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขัน
(นายทวีศักดิ์  สารีโท เบอร์ โทรศัพท์ 080-6064765)
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
facebook silapa66 อุดรธานี
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 15:54 น.
การประกาศผล
enlightenedประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  =>8  พฤศจิกายน  2559
enlightenedพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  => 9  พฤศจิกายน  2559
enlightenedศูนย์แข่งขันของ สพม.20 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค   =>10  พฤศจิกายน  2559
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
yesตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  => 11-13 พฤศจิกายน 2559
yesโรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู => 14-21 พฤศจิกายน 2559
yesดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว   => 22  พฤศจิกายน 2559
yesตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 23 - 25 พฤศจิกายน 2559
yesพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  =>1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
yesการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ =>7 - 9 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09:01 น.
ปฏิทิน กิจกรรม
winkประชุมผู้ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันของ สพม.20  => วันที่  20  กันยายน 2559
winkประชุมผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน   => วันที่  21  กันยายน 2559
winkเปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  =>วันที่ 26กันยายน 2559 
winkปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  => วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
winkตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม   => วันที่ 6-10 ตุลาคม  2559 
winkปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม  => วันที่ 11 ตุลาคม  2559 
winkพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  => วันที่  12 ตุลาคม  2559 
winkจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่     => วันที่ 20 – 29 ตุลาคม  2559
       (การศึกษาพิเศษ  วันที่  20 - 21  ตุลาคม  พ.ศ.  2559)
      สพม. 20 กลุ่ม 1   วันที่  25 - 26  ตุลาคม  พ.ศ.  2559      
      สพม. 20 กลุ่ม 2   วันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559     
      สพม. 20 กลุ่ม 3   วันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
      สพม. 20 กลุ่ม 4   วันที่  26 – 27  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
สถานที่แข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  25 - 26  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
   
การศึกษาพิเศษ  แข่งขัน ณ โรงเรียนราชินูทิศ 2 
(จัดแข่งขันรวมจุดเดียวที่ กลุ่ม 1)
วันที่  20 - 21  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนกุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  27 – 28   ตุลาคม  พ.ศ.  2559
 
Žสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  26 – 27  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:59 น.
Website งานศิลปหัตถรรม ปีการศึกษา 2559
1.  ระดับชาติ    http://www.sillapa.net/
2.  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://esan66.sillapa.net/
3.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สพม. 20 กลุ่ม 
1 (เขต 1 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn1/
สพม. 20 กลุ่ม 2 (เขต 2 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn2/
สพม. 20 กลุ่ม 3 (เขต 3 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn3/
สพม. 20 กลุ่ม 4 (เขต 4 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn4/
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:58 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
>>>>ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขัน สพม.20 กลุ่ม3 ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา เนื่องด้วยศูนย์การแข่งขันฯยังขาดบุคลากร ที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน อยู่ 15 รายการ ใน
1. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) , 2. สังคมศึกษา , 3. ภาษาต่างประเทศ, 4. การงานอาชีพ (หุ่นยนต์)
 จึงขอความอนุเคราะห์มายังโรงเรียนของท่านในการส่งกรรมการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านนี้ ในการเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน โดยส่งรายชื่อมาที่ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา (ภายในวันที่ 22 ก.ย. 2559) 
อีเมล์
nonghanwittaya@hotmail.com ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 939
จำนวนนักเรียน 2,349
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,442
จำนวนกรรมการ 927
ครู+นักเรียน 3,791
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,718
ประกาศผลแล้ว 160/160 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 35
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 116
สัปดาห์ที่แล้ว 344
เดือนนี้ 1,180
เดือนที่แล้ว 2,296
ปีนี้ 6,890
ทั้งหมด 112,597