หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกุมภวาปี 131 365 227
2 004 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 27 54 43
3 005 โรงเรียนคำยางพิทยา 26 88 48
4 007 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 14 24 22
5 008 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 20 37 25
6 010 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 34 62 46
7 012 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 37 71 52
8 015 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 106 314 169
9 016 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 96 206 142
10 017 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 25 54 37
11 018 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 27 48 38
12 020 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 44 90 68
13 021 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 58 137 96
14 022 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 53 166 88
15 019 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 34 65 48
16 011 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 52 93 71
17 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 21 42 30
18 014 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 0 0 0
19 009 โรงเรียนเทพปัญญา 0 0 0
20 002 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 39 118 65
21 013 โรงเรียนพันดอนวิทยา 10 31 20
22 006 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 20 31 27
รวม 874 2096 1362
3458

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 e-mail : Krusukhum.com@gmail.com ID Line : Krusukhum ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]