หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ระหว่างวันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Lab E 1 17 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Lab E 1 17 พ.ย. 2559 10.30-12.00
-
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 17 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 17 พ.ย. 2559 10.30-12.00
-
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง sine 3 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Lab E 2 17 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Lab E 2 17 พ.ย. 2559 14.30-15.00
-
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 17 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 17 พ.ย. 2559 14.30-15.00
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง sine 3 17 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 17 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 2 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง sine 3 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 4 18 พ.ย. 2559 13.00-15.00
-
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 18 พ.ย. 2559 13.00-15.00
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง sine 3 18 พ.ย. 2559 13.00-15.00
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง sine 1 18 พ.ย. 2559 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 e-mail : Krusukhum.com@gmail.com ID Line : Krusukhum ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]