หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ระหว่างวันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 327 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 326 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 e-mail : Krusukhum.com@gmail.com ID Line : Krusukhum ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]