หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ระหว่างวันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี (ใช้สถานที่วัดข้างโรงเรียน) ห้อง วัดสุรพิมพารามบ้านโพธิ์สง่า 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี (ใช้สถานที่วัดข้างโรงเรียน) ห้อง วัดสุรพิมพารามบ้านโพธิ์สง่า 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคารธารน้ำใจ 1 ชั้น 1 ห้อง ฟิสิกส์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 18 พ.ย. 2559 09.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 e-mail : Krusukhum.com@gmail.com ID Line : Krusukhum ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]