สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. นายนัฐพิพัฒน์   ประดับศรี
2. นายศราวุธ   จันทร์ดาเบ้า
 
1. นายประวิทย์  ทองทวี
2. นางสาวพจมาลย์  ไชยเจริญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวจตุพร  นครธรรม
2. นางสาวเมธาวี  หล้าทุม
 
1. นางสาวพจมาลย์   ไชยเจริญ
2. นายประวิทย์   ทองทวี