ปฏิทิน กิจกรรม
winkประชุมผู้ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันของ สพม.20  => วันที่  20  กันยายน 2559
winkประชุมผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน   => วันที่  21  กันยายน 2559
winkเปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  =>วันที่ 26กันยายน 2559 
winkปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  => วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
winkตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม   => วันที่ 6-10 ตุลาคม  2559 
winkปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม  => วันที่ 11 ตุลาคม  2559 
winkพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  => วันที่  12 ตุลาคม  2559 
winkจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่     => วันที่ 20 – 29 ตุลาคม  2559
       (การศึกษาพิเศษ  วันที่  20 - 21  ตุลาคม  พ.ศ.  2559)
      สพม. 20 กลุ่ม 1   วันที่  25 - 26  ตุลาคม  พ.ศ.  2559      
      สพม. 20 กลุ่ม 2   วันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559     
      สพม. 20 กลุ่ม 3   วันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
      สพม. 20 กลุ่ม 4   วันที่  26 – 27  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  
        
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:45 น.