หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 47 106 68
2 002 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 29 48 44
3 011 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 25 39 34
4 012 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 9 21 15
5 015 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 78 223 128
6 019 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 13 26 17
7 021 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 15 27 20
8 022 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 28 53 42
9 023 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 78 191 128
10 024 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 31 67 51
11 025 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 24 47 35
12 026 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 66 181 102
13 028 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 9 35 18
14 029 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 54 123 78
15 031 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 30 62 42
16 032 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 29 104 48
17 033 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 2 4 4
18 034 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 31 68 45
19 035 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 75 177 115
20 036 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 76 161 101
21 037 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ 21 43 32
22 003 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 18 62 33
23 004 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 12 31 22
24 018 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 63 195 104
25 027 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 25 45 37
26 013 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 47 115 69
27 001 โรงเรียนคุณากรณ์ 1 3 2
28 006 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 5 9 7
29 016 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 4 8 6
30 017 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ 0 0 0
31 020 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 0 0
32 030 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0
33 038 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
34 039 โรงเรียนอุดรวิทยา 0 0 0
35 005 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 5 5 5
36 007 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 20 32 29
37 008 โรงเรียนเทศบาล ๓ 9 20 14
38 009 โรงเรียนเทศบาล ๖ 27 44 33
39 010 โรงเรียนเทศบาล ๗ 8 8 8
รวม 1014 2383 1536
3919

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]