หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 78 64 82.05% 6 7.69% 2 2.56% 6 7.69% 78
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 76 55 73.33% 7 9.33% 1 1.33% 12 16% 75
3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 78 48 63.16% 14 18.42% 4 5.26% 10 13.16% 76
4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 75 43 58.11% 11 14.86% 4 5.41% 16 21.62% 74
5 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 63 43 70.49% 8 13.11% 4 6.56% 6 9.84% 61
6 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 47 35 79.55% 4 9.09% 1 2.27% 4 9.09% 44
7 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 54 32 59.26% 9 16.67% 5 9.26% 8 14.81% 54
8 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 66 29 44.62% 8 12.31% 7 10.77% 21 32.31% 65
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 47 29 61.7% 7 14.89% 5 10.64% 6 12.77% 47
10 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 31 20 64.52% 4 12.9% 1 3.23% 6 19.35% 31
11 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 28 20 71.43% 3 10.71% 4 14.29% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 30 17 56.67% 4 13.33% 5 16.67% 4 13.33% 30
13 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 29 16 55.17% 5 17.24% 0 0% 8 27.59% 29
14 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 24 16 66.67% 2 8.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
15 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 25 15 60% 6 24% 3 12% 1 4% 25
16 โรงเรียนเทศบาล ๖ 27 15 55.56% 2 7.41% 5 18.52% 5 18.52% 27
17 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
18 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 31 13 44.83% 3 10.34% 5 17.24% 8 27.59% 29
19 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 29 11 37.93% 7 24.14% 2 6.9% 9 31.03% 29
20 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 25 10 40% 4 16% 3 12% 8 32% 25
21 โรงเรียนเทศบาล ๓ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ 21 8 38.1% 1 4.76% 1 4.76% 11 52.38% 21
23 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 13 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 6 46.15% 13
24 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 12 6 50% 0 0% 2 16.67% 4 33.33% 12
25 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 20 5 25% 7 35% 3 15% 5 25% 20
26 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 15 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
27 โรงเรียนเทศบาล ๗ 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
28 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
29 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
30 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
31 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
32 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
34 โรงเรียนคุณากรณ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]