เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ==>หนังสือราชการ เชิญประชุม วันที่ 30 พ.ย. 2559,การจัดกิจกรรมรื่นเริง Click Here...  
  ประกาศจาก สพม.20
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพม.20 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ทั้ง 4 กลุ่ม  
1. ให้ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน  ตามกำหนดปฏิทินและแนวปฏิบัติตามเว็บไซต์จัดแข่งขันระดับภาค กำหนด  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน  2559
2. ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการจัดแข่งขันระดับภาค และของ สพม.20 อย่างใกล้ชิด

==> ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนที่นี่ครับ!!!! Click Here..
 
  !!!แจ้งปรับปรุง เกณฑ์แข่งขันคอมพิวเตอร์ 
(ปรับปรุง เมื่อ 4 พ.ย.59)
-หนังสื่อแจ้ง .pdf
-เกณฑ์ใหม่ .pdf
 
  ปฏิทินใหม่ (ระดับเขต สพม.20)
21 พ.ย.59  ประกาศผลแข่งขัน
22 พ.ย.59  พิมพ์เกียรติบัตร
24 พ.ย.59  โอนข้อมูลไประดับภาค

ปฏิทินระดับภาค
 
 
แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ศูนย์การแข่งขันที่ 1  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
  สนามแข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
  สนามแข่งขันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
  สนามแข่งขันโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
  สนามแข่งขันโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 
* * * ดำเนินการแข่งขัน วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน  2559 * * *
 

กำหนดการส่งรูปเล่มโครงงาน  ทุกกิจกรรม
ส่งที่สนามแข่งขัน  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2559 
จำนวน 6 เล่ม และอีก 1 เล่มส่งวันที่แข่งขัน
 
- - - - - - - - - - - - - - -

 
 
  หัวข้อบทอาขยาน  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
ระดับ ม.ต้น

   บทอาขยานบทหลัก  ได้แก่
-  นิราศภูเขาทอง  (หน้า 66)
-  โคลงโลกนิติ  (หน้า 68)
-  บทเสภาสามัคคีเสวก  (หน้า 72)
-  อิศรญาณภาษิต  (หน้า 74)
-  บทพากย์เอราวัณ  (หน้า 76)
  บทอาขยานบทเลือก ได้แก่
-  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  (หน้า 92)
-  อินทวชิต  (หน้า 80)
-  พอใจให้สุข  (หน้า 88)
-  วัฒนธรรม  (หน้า 86)
-  พระสุริโยทัยขาดคอช้าง  (หน้า 90)

ระดับ ม.ปลาย
   บทขยานบทหลัก  ได้แก่
-  สามัคคีเภทคำฉันท์  (หน้า 112)
-  อิเหนา  :  ศึกกะหมังกุหนิง  (หน้า 104)
-  กาพย์เห่เรือ  :  เห่ชมเรือกระบวน  (หน้า 110)
-  ลิลิตตะเลงพ่าย  (หน้า 106)
-  เวสสันดรชาดก  :  กันฑ์มัทรี  (หน้า 108)
  บทอาขยานบทเลือก  ได้แก่
-  อิเหนา  :  สิงหมาระตา  (หน้า 122)
-  มงคลสูตรคำฉันท์  (หน้า 124)
-  เวสสันดร  ชาดก :  กันฑ์กุมาร  (126)
-  นิราศนรินทร์  (หน้า 136)
-  ขุนช้างขุนแผน  ตอน  ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง (หน้า 136)

  
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การประกาศผล
enlightenedประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  =>8  พฤศจิกายน  2559
enlightenedพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  => 9  พฤศจิกายน  2559
enlightenedศูนย์แข่งขันของ สพม.20 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค   =>10  พฤศจิกายน  2559
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
yesตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  => 11-13 พฤศจิกายน 2559
yesโรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู => 14-21 พฤศจิกายน 2559
yesดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว   => 22  พฤศจิกายน 2559
yesตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 23 - 25 พฤศจิกายน 2559
yesพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  =>1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
yesการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ =>7 - 9 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:50 น.
ปฏิทิน กิจกรรม
winkประชุมผู้ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันของ สพม.20  => วันที่  20  กันยายน 2559
winkประชุมผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน   => วันที่  21  กันยายน 2559
winkเปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  =>วันที่ 26กันยายน 2559 
winkปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  => วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
winkตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม   => วันที่ 6-10 ตุลาคม  2559 
winkปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม  => วันที่ 11 ตุลาคม  2559 
winkพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  => วันที่  12 ตุลาคม  2559 
winkจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่     => วันที่ 20 – 29 ตุลาคม  2559
       (การศึกษาพิเศษ  วันที่  20 - 21  ตุลาคม  พ.ศ.  2559)
      สพม. 20 กลุ่ม 1   วันที่  25 - 26  ตุลาคม  พ.ศ.  2559      
      สพม. 20 กลุ่ม 2   วันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559     
      สพม. 20 กลุ่ม 3   วันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
      สพม. 20 กลุ่ม 4   วันที่  26 – 27  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  
        
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:45 น.
สถานที่แข่งขัน
Œสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  25 - 26  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
   
การศึกษาพิเศษ  แข่งขัน ณ โรงเรียนราชินูทิศ 2
(จัดแข่งขันรวมจุดเดียวที่ กลุ่ม 1)
วันที่  20 - 21  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนกุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  27 – 28   ตุลาคม  พ.ศ.  2559
 
Žสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  27 – 28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี
แข่งขันระหว่างวันที่  26 – 27  ตุลาคม  พ.ศ.  2559
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:40 น.
Website งานศิลปหัตถรรม ปีการศึกษา 2559
1.  ระดับชาติ    http://www.sillapa.net/
2.  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://esan66.sillapa.net/
3.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สพม. 20 กลุ่ม
1 (เขต 1 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn1/
สพม. 20 กลุ่ม 2 (เขต 2 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn2/
สพม. 20 กลุ่ม 3 (เขต 3 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn3/
สพม. 20 กลุ่ม 4 (เขต 4 เดิม) http://esan66.sillapa.net/sm-udn4/
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:29 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 1,014
จำนวนนักเรียน 2,383
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,536
จำนวนกรรมการ 989
ครู+นักเรียน 3,919
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,908
ประกาศผลแล้ว 177/177 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 26
เมื่อวาน 44
สัปดาห์นี้ 121
สัปดาห์ที่แล้ว 310
เดือนนี้ 760
เดือนที่แล้ว 1,719
ปีนี้ 19,026
ทั้งหมด 140,636