หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 51 86 68
2 014 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 12 26 21
3 015 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 48 90 61
4 002 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 41 86 57
5 007 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 68 169 112
6 006 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 88 190 138
7 005 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 92 232 146
8 008 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 40 91 60
9 009 โรงเรียนนาจะหลวย 123 262 166
10 011 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 43 76 59
11 010 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 37 99 49
12 012 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 90 250 150
13 013 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 111 298 170
14 003 โรงเรียนเดชอุดม 156 417 217
15 004 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 38 124 66
รวม 1038 2496 1540
4036

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]