หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเดชอุดม 156 114 93.44% 7 5.74% 1 0.82% 0 0% 122
2 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 111 88 85.44% 10 9.71% 5 4.85% 0 0% 103
3 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 90 75 86.21% 9 10.34% 3 3.45% 0 0% 87
4 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 92 65 77.38% 11 13.1% 5 5.95% 3 3.57% 84
5 โรงเรียนนาจะหลวย 123 64 85.33% 9 12% 1 1.33% 1 1.33% 75
6 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 88 61 72.62% 13 15.48% 6 7.14% 4 4.76% 84
7 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 68 47 74.6% 7 11.11% 6 9.52% 3 4.76% 63
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 51 35 72.92% 3 6.25% 9 18.75% 1 2.08% 48
9 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 43 26 76.47% 4 11.76% 3 8.82% 1 2.94% 34
10 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 41 24 64.86% 7 18.92% 3 8.11% 3 8.11% 37
11 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 40 24 64.86% 7 18.92% 3 8.11% 3 8.11% 37
12 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 37 22 75.86% 5 17.24% 0 0% 2 6.9% 29
13 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 48 17 45.95% 13 35.14% 5 13.51% 2 5.41% 37
14 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 38 17 70.83% 4 16.67% 1 4.17% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 12 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]