หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5401 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5304 17 ต.ค. 2559 13.00-14.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5301 17 ต.ค. 2559 13.00-14.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5306 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5307 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5401 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5301 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5304 18 ต.ค. 2559 10.00-15.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 18 ต.ค. 2559 10.00-15.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5305 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5402 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]