การดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสหวิทยาเขต
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 13:49 น.