การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ครั้งที่ 66
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 14:44 น.