สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
1.ภาษาไทย [คลิกที่นี่
2.คณิตศาสตร์ [คลิกที่นี่
3.วิทยาศาสตร์[คลิกที่นี่]
4. นักบินน้อย สพฐ. [คลิกที่นี่
5.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [คลิกที่นี่
6.สุขศึกษาและพลศึกษา[คลิกที่นี่
7.ศิลปะ [ทัศนศิลป์]  [นาฏศิลป์] [ดนตรี]
8.คอมพิวเตอร์ [คลิกที่นี่]
9. การงานอาชีพ[คลิกที่นี่]
10. หุ่นยนต์ [คลิกที่นี่]
11. ภาษาต่างประเทศ [คลิกที่นี่]
12.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[คลิกที่นี่]
13. การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม [คลิกที่นี่]
14. กิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน [คลิกที่นี่]

ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ปี 2559วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:39 น.