หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 11 20 17
2 002 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 49 112 75
3 003 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 124 327 201
4 005 โรงเรียนวารินชำราบ 61 164 95
5 006 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 65 116 83
6 007 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 41 101 58
7 008 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 76 153 114
8 009 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 61 128 76
9 001 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 32 75 44
รวม 520 1196 763
1959

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]