หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 124 116 94.31% 6 4.88% 1 0.81% 0 0% 123
2 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 76 52 71.23% 17 23.29% 2 2.74% 2 2.74% 73
3 โรงเรียนวารินชำราบ 61 44 74.58% 11 18.64% 3 5.08% 1 1.69% 59
4 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 65 37 68.52% 10 18.52% 4 7.41% 3 5.56% 54
5 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 49 33 70.21% 9 19.15% 5 10.64% 0 0% 47
6 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 61 27 50% 11 20.37% 8 14.81% 8 14.81% 54
7 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 41 24 64.86% 8 21.62% 4 10.81% 1 2.7% 37
8 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 32 19 70.37% 6 22.22% 2 7.41% 0 0% 27
9 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 11 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]