หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 125 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 125 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 122 7 ต.ค. 2559 14.30-16.30 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 125 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]