หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 213 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 234 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 ต.ค. 2559
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 ต.ค. 2559
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ลานหน้าอาคารเรียน 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ลานหน้าอาคารเรียน 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 235 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 236 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 211 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 212 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]