หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม224 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง คอม221 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม221 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม223 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม223 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม224 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 225 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม225 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม225 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม225 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม222 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 226 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 226 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม221 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]