หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 36 85 53
2 005 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 102 271 163
3 007 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 64 141 95
4 008 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 81 159 112
5 009 โรงเรียนอ่างศิลา 70 148 88
6 002 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 36 83 59
7 010 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 70 197 123
8 001 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 75 166 114
9 004 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 10 31 21
10 006 โรงเรียนศรีแสงธรรม 43 57 44
รวม 587 1338 872
2210

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]