หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 102 91 93.81% 0 0% 3 3.09% 3 3.09% 97
2 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 81 64 85.33% 6 8% 4 5.33% 1 1.33% 75
3 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 75 63 86.3% 7 9.59% 2 2.74% 1 1.37% 73
4 โรงเรียนอ่างศิลา 70 57 85.07% 4 5.97% 3 4.48% 3 4.48% 67
5 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 70 51 82.26% 1 1.61% 4 6.45% 6 9.68% 62
6 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 64 48 81.36% 7 11.86% 1 1.69% 3 5.08% 59
7 โรงเรียนศรีแสงธรรม 43 27 81.82% 3 9.09% 2 6.06% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 36 22 68.75% 2 6.25% 5 15.63% 3 9.38% 32
9 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 36 20 71.43% 2 7.14% 1 3.57% 5 17.86% 28
10 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]