หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สหวิทยาเขต 4 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

013 หุ่นยนต์

1. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 2. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7. 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 8. 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]