หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 68 174 114
2 004 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 41 95 65
3 012 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 21 34 22
4 013 โรงเรียนพังเคนพิทยา 57 120 84
5 016 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 113 304 184
6 017 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 37 81 56
7 002 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 39 95 61
8 005 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 73 260 129
9 008 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 60 122 88
10 009 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 36 71 41
11 015 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 58 129 84
12 006 โรงเรียนดำรงวิทยา 15 29 20
13 010 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 9 14 12
14 011 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 32 81 53
15 014 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 6 10 7
16 019 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 51 135 61
17 007 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 17 21 19
18 018 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 40 91 63
19 003 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 28 67 38
รวม 801 1933 1201
3134

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]