หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 113 110 97.35% 3 2.65% 0 0% 0 0% 113
2 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 73 65 89.04% 7 9.59% 1 1.37% 0 0% 73
3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 68 55 80.88% 9 13.24% 3 4.41% 1 1.47% 68
4 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 58 51 87.93% 6 10.34% 1 1.72% 0 0% 58
5 โรงเรียนพังเคนพิทยา 57 48 84.21% 7 12.28% 1 1.75% 1 1.75% 57
6 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 60 46 76.67% 8 13.33% 3 5% 3 5% 60
7 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 51 37 72.55% 9 17.65% 4 7.84% 1 1.96% 51
8 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 41 30 73.17% 6 14.63% 4 9.76% 1 2.44% 41
9 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 39 30 76.92% 4 10.26% 4 10.26% 1 2.56% 39
10 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 40 28 70% 8 20% 4 10% 0 0% 40
11 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 36 27 75% 7 19.44% 2 5.56% 0 0% 36
12 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 37 25 67.57% 8 21.62% 3 8.11% 1 2.7% 37
13 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 32 25 78.13% 4 12.5% 3 9.38% 0 0% 32
14 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 28 22 78.57% 4 14.29% 2 7.14% 0 0% 28
15 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 21 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนดำรงวิทยา 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
17 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 17 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
19 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]