หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 0 0 0
2 008 โรงเรียนนันตาศึกษา 17 24 22
3 012 โรงเรียนบ้านพิณโท 70 163 109
4 016 โรงเรียนปทุมวิทยากร 38 78 58
5 017 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 34 71 48
6 019 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 11 16 11
7 021 โรงเรียนมารีย์นิรมล 0 0 0
8 022 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 23 40 28
9 026 โรงเรียนสมเด็จ 0 0 0
10 032 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 68 194 120
11 033 โรงเรียนอาเวมารีอา 83 177 117
12 035 โรงเรียนอุบลวิทยากร 11 17 11
13 036 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 9 18 10
14 013 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 23 49 28
15 023 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 16 37 27
16 004 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 19 43 28
17 005 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 28 61 42
18 006 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 34 77 52
19 009 โรงเรียนนารีนุกูล 109 276 180
20 010 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 17 27 20
21 011 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 21 44 28
22 015 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 46 141 84
23 020 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 54 109 72
24 025 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 24 41 30
25 027 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 23 53 33
26 029 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 34 81 49
27 030 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 28 60 37
28 031 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 19 27 24
29 034 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 28 56 40
30 002 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 31 47 39
31 003 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 66 194 96
32 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 57 101 79
33 014 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 95 282 140
34 028 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 22 31 27
35 018 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 6 11 10
36 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 20 80 32
รวม 1184 2726 1731
4457

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาติดต่อเวลาราชการเท่านั้น
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]