หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 95 79 86.81% 8 8.79% 4 4.4% 0 0% 91
2 โรงเรียนนารีนุกูล 109 75 78.95% 11 11.58% 5 5.26% 4 4.21% 95
3 โรงเรียนอาเวมารีอา 83 50 65.79% 17 22.37% 4 5.26% 5 6.58% 76
4 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 66 45 76.27% 6 10.17% 5 8.47% 3 5.08% 59
5 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 68 43 68.25% 10 15.87% 5 7.94% 5 7.94% 63
6 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 54 32 68.09% 8 17.02% 3 6.38% 4 8.51% 47
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 57 28 63.64% 6 13.64% 4 9.09% 6 13.64% 44
8 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 46 24 55.81% 10 23.26% 4 9.3% 5 11.63% 43
9 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 28 18 69.23% 1 3.85% 2 7.69% 5 19.23% 26
10 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 34 16 47.06% 6 17.65% 8 23.53% 4 11.76% 34
11 โรงเรียนบ้านพิณโท 70 15 31.91% 12 25.53% 13 27.66% 7 14.89% 47
12 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 19 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 20 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 34 12 38.71% 9 29.03% 4 12.9% 6 19.35% 31
15 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนปทุมวิทยากร 38 11 35.48% 10 32.26% 4 12.9% 6 19.35% 31
17 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 28 11 47.83% 5 21.74% 6 26.09% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 24 10 41.67% 8 33.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
19 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 22 10 45.45% 4 18.18% 3 13.64% 5 22.73% 22
20 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 23 9 42.86% 5 23.81% 5 23.81% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 28 9 36% 3 12% 4 16% 9 36% 25
22 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 23 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
23 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 31 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
24 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 34 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 8 34.78% 23
25 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 17 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 19 7 36.84% 2 10.53% 5 26.32% 5 26.32% 19
27 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 21 7 41.18% 1 5.88% 5 29.41% 4 23.53% 17
28 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนนันตาศึกษา 17 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
30 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 23 2 12.5% 4 25% 2 12.5% 8 50% 16
31 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 11 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
32 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
33 โรงเรียนอุบลวิทยากร 11 0 0% 4 40% 3 30% 3 30% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาติดต่อเวลาราชการเท่านั้น
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]