หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ระหว่าง วันที่ 2 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 323 2 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 323 2 พ.ย. 2559 10.30-12.00
-
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 2 พ.ย. 2559 09.00-09.30
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 2 พ.ย. 2559 09.30-10.30
-
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงอาหาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุมโครงการ EP 2 พ.ย. 2559 09.00
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 324 2 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 324 2 พ.ย. 2559 10.15-12.00
-
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 332 2 พ.ย. 2559 10.30-11.00
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 332 2 พ.ย. 2559 11.00-11.30
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ERIC 15 พ.ย. 2559 09.00
-
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง เยอรมัน 15 พ.ย. 2559 09.00
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ERIC 2 พ.ย. 2559 09.00
-
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 333 2 พ.ย. 2559 13.00.13.30
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาติดต่อเวลาราชการเท่านั้น
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]