สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 77 30 6 113 119 8 5 3 132
2 กำแพง 76 21 9 106 99 10 3 3 112
3 สตรีสิริเกศ 62 36 16 114 131 13 3 0 147
4 ขุขันธ์ 62 32 6 100 97 15 2 1 114
5 ศรีสะเกษวิทยาลัย 54 37 20 111 127 15 3 2 145
6 ปรางค์กู่ 49 29 13 91 90 19 7 1 116
7 กันทรารมณ์ 33 31 20 84 116 19 8 2 143
8 ส้มป่อยพิทยาคม 27 19 14 60 52 14 7 2 73
9 เบญจลักษ์พิทยา 26 32 23 81 79 36 5 4 120
10 ศรีรัตนวิทยา 23 23 20 66 65 19 6 1 90
11 บึงมะลูวิทยา 23 17 25 65 65 19 7 3 91
12 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 14 9 16 39 68 30 13 3 111
13 ห้วยทับทันวิทยาคม 13 21 11 45 44 8 11 2 63
14 ตูมพิทยานุสรณ์ 13 13 16 42 54 15 5 1 74
15 สวงษ์วิทยาคม 11 14 13 38 34 20 9 4 63
16 วรคุณอุปถัมภ์ 10 16 1 27 23 10 2 0 35
17 บึงบูรพ์ 10 12 9 31 32 19 5 5 56
18 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9 11 8 28 37 8 11 5 56
19 ราษีไศล 9 4 3 16 15 3 1 1 19
20 ผักไหมวิทยานุกูล 9 3 10 22 23 7 7 3 37
21 คลีกลิ้งพัฒนาทร 8 10 13 31 30 20 4 2 54
22 เขื่อนช้างวิทยาคาร 7 14 14 35 64 21 5 6 90
23 กระแชงวิทยา 7 14 10 31 42 10 8 3 60
24 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 7 5 4 16 24 10 5 2 39
25 เคียวนำ 6 9 9 24 19 12 7 3 38
26 ไพรบึงวิทยาคม 6 8 12 26 23 4 5 3 32
27 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 8 4 18 21 8 2 0 31
28 ละทายวิทยา 5 7 11 23 49 28 11 7 88
29 สวายพิทยาคม 5 6 2 13 20 9 6 0 35
30 ทุ่งสิมวิทยาคม 5 5 1 11 21 12 5 2 38
31 โนนค้อวิทยาคม 5 4 6 15 44 18 11 4 73
32 ศรีตระกูลวิทยา 4 11 9 24 23 11 10 0 44
33 บ้านกันทรารมย์ 4 11 8 23 26 7 6 1 39
34 ละลมวิทยา 4 5 12 21 29 3 8 2 40
35 พยุห์วิทยา 4 4 8 16 32 15 5 4 52
36 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 4 3 3 10 14 7 4 1 25
37 ร่มโพธิ์วิทยา 4 3 1 8 9 1 0 0 10
38 หนองคูวิทยา 4 2 4 10 21 12 7 7 40
39 กันทรลักษ์วิทยาคม 3 13 6 22 32 5 7 5 44
40 พรานวิบูลวิทยา 3 7 4 14 24 5 4 2 33
41 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 3 5 5 13 34 16 8 6 58
42 กุดเสลาวิทยาคม 3 5 5 13 18 5 5 1 28
43 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 5 1 9 16 4 8 3 28
44 ไผ่งามพิทยาคม 3 5 1 9 10 8 2 3 20
45 บัวเจริญวิทยา 3 3 1 7 24 23 13 2 60
46 วัดมหาพุทธราม 3 2 1 6 14 11 5 3 30
47 ไกรภักดีวิทยาคม 3 0 6 9 15 21 10 2 46
48 มัธยมบักดองวิทยา 2 11 11 24 29 25 12 4 66
49 ภูมิซรอลวิทยา 2 10 9 21 34 14 17 0 65
50 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 8 3 13 12 10 5 1 27
51 จตุรภูมิพิทยาคาร 2 7 12 21 20 21 18 3 59
52 บ้านโดนอาว 2 5 5 12 17 9 3 1 29
53 ยางชุมน้อยพิทยาคม 2 2 6 10 22 15 2 1 39
54 ลมศักดิ์วิทยาคม 2 1 1 4 9 4 3 2 16
55 บ้านตาอุด 2 0 2 4 9 0 2 1 11
56 วัดหลวงวิทยา 1 6 8 15 30 21 6 3 57
57 น้ำเกลี้ยงวิทยา 1 6 6 13 29 17 6 4 52
58 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 4 8 13 21 7 2 5 30
59 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1 4 3 8 17 14 8 2 39
60 ศรีแก้วพิทยา 1 4 1 6 6 5 1 0 12
61 บัวน้อยวิทยา 1 2 4 7 22 18 2 1 42
62 มารีวิทยา 1 2 0 3 13 4 2 3 19
63 มัธยมโพนค้อ 1 1 0 2 13 5 4 2 22
64 จิกสังข์ทองวิทยา 1 1 0 2 2 2 0 0 4
65 ตระกาศประชาสามัคคี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 น้ำคำวิทยา 1 0 2 3 12 14 12 2 38
67 คูซอดประชาสรรค์ 1 0 2 3 11 11 7 4 29
68 เบญจประชาสรรค์ 1 0 2 3 6 7 4 2 17
69 เกียรติแก้ววิทยา 1 0 1 2 3 5 4 1 12
70 วัดสระกำแพงใหญ่ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
71 ประสานมิตรวิทยา 1 0 0 1 17 13 10 3 40
72 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 0 0 1 7 4 3 1 14
73 วัดจันทาราม 1 0 0 1 4 4 1 0 9
74 รวมสินวิทยา 0 5 5 10 29 12 3 3 44
75 ดงรักวิทยา 0 3 2 5 10 4 6 4 20
76 โคกหล่ามวิทยา 0 3 2 5 8 3 4 3 15
77 นครศรีลำดวนวิทยา 0 2 7 9 37 21 6 3 64
78 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 2 2 4 9 10 5 1 24
79 สิริเกศน้อมเกล้า 0 1 9 10 31 14 9 4 54
80 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 0 1 8 9 19 7 7 2 33
81 โนนเพ็กวิทยาคม 0 1 1 2 16 11 9 3 36
82 กระดุมทองวิทยา 0 1 1 2 4 0 1 0 5
83 เกศเกล้าวิทยา 0 1 1 2 2 2 1 0 5
84 โนนกระสังวิทยาคม 0 0 3 3 6 5 0 0 11
85 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 2 2 4 0 2 1 6
86 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 1 1 6 5 4 2 15
87 ไตรมิตร 0 0 1 1 2 2 2 1 6
88 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 9 8 3 4 20
89 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 1 3 5 2 9
90 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
91 กันทรอมวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
93 โนนปูนวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
94 มานิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 พระปริยัติธรรมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 766 679 552 1,997 2,633 975 498 199 4,106