สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพง 76 21 9 106 99 10 3 3 112
2 กันทรลักษ์วิทยา 75 29 6 110 116 8 5 3 129
3 สตรีสิริเกศ 59 35 15 109 123 13 3 0 139
4 ขุขันธ์ 58 30 6 94 91 15 2 1 108
5 ศรีสะเกษวิทยาลัย 50 34 18 102 118 15 3 2 136
6 ปรางค์กู่ 44 26 13 83 82 19 7 1 108
7 กันทรารมณ์ 28 29 20 77 108 19 8 2 135
8 เบญจลักษ์พิทยา 22 29 22 73 73 34 5 3 112
9 ศรีรัตนวิทยา 21 23 18 62 62 18 6 1 86
10 บึงมะลูวิทยา 19 17 24 60 60 19 7 3 86
11 ส้มป่อยพิทยาคม 19 17 14 50 43 13 7 2 63
12 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 13 7 16 36 64 30 13 3 107
13 ห้วยทับทันวิทยาคม 11 19 11 41 40 8 11 1 59
14 สวงษ์วิทยาคม 10 14 11 35 31 20 9 4 60
15 บึงบูรพ์ 10 12 9 31 32 19 5 5 56
16 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9 11 8 28 37 8 11 5 56
17 ตูมพิทยานุสรณ์ 9 9 15 33 46 14 5 1 65
18 วรคุณอุปถัมภ์ 7 16 1 24 20 10 2 0 32
19 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 7 5 4 16 24 10 5 2 39
20 ผักไหมวิทยานุกูล 7 3 9 19 19 7 7 3 33
21 ไพรบึงวิทยาคม 6 5 11 22 19 4 5 3 28
22 ราษีไศล 6 3 3 12 11 3 1 1 15
23 เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 14 14 33 61 21 5 6 87
24 เคียวนำ 5 9 8 22 18 12 6 3 36
25 คลีกลิ้งพัฒนาทร 5 6 12 23 24 18 3 2 45
26 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 5 6 4 15 18 8 2 0 28
27 ทุ่งสิมวิทยาคม 5 5 1 11 21 12 5 2 38
28 โนนค้อวิทยาคม 5 4 6 15 40 18 10 4 68
29 ศรีตระกูลวิทยา 4 11 9 24 23 11 10 0 44
30 บ้านกันทรารมย์ 4 11 8 23 26 7 6 1 39
31 ละลมวิทยา 4 5 12 21 29 3 8 2 40
32 พยุห์วิทยา 4 4 8 16 32 15 5 4 52
33 ละทายวิทยา 4 3 10 17 41 26 11 7 78
34 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 4 3 3 10 14 7 4 1 25
35 ร่มโพธิ์วิทยา 4 1 1 6 8 0 0 0 8
36 กระแชงวิทยา 3 13 9 25 35 10 8 3 53
37 พรานวิบูลวิทยา 3 7 4 14 24 5 4 2 33
38 กุดเสลาวิทยาคม 3 5 5 13 18 5 5 1 28
39 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 5 1 9 16 4 8 3 28
40 ไผ่งามพิทยาคม 3 5 1 9 10 8 2 3 20
41 หนองคูวิทยา 3 2 3 8 19 12 7 7 38
42 วัดมหาพุทธราม 3 2 1 6 14 11 5 3 30
43 มัธยมบักดองวิทยา 2 11 11 24 28 25 12 4 65
44 ภูมิซรอลวิทยา 2 10 9 21 34 14 17 0 65
45 กันทรลักษ์วิทยาคม 2 10 6 18 28 5 7 5 40
46 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 8 3 13 12 10 5 1 27
47 จตุรภูมิพิทยาคาร 2 6 9 17 18 19 18 3 55
48 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 2 5 4 11 31 16 8 6 55
49 บ้านโดนอาว 2 5 4 11 16 9 3 1 28
50 ยางชุมน้อยพิทยาคม 2 2 5 9 20 15 2 1 37
51 สวายพิทยาคม 2 2 2 6 13 9 6 0 28
52 ลมศักดิ์วิทยาคม 2 1 1 4 9 4 3 2 16
53 ไกรภักดีวิทยาคม 2 0 6 8 14 21 10 2 45
54 บ้านตาอุด 2 0 2 4 9 0 2 1 11
55 วัดหลวงวิทยา 1 6 8 15 30 21 6 3 57
56 น้ำเกลี้ยงวิทยา 1 5 5 11 27 17 6 4 50
57 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 4 8 13 21 7 2 5 30
58 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1 4 3 8 17 14 8 2 39
59 ศรีแก้วพิทยา 1 4 1 6 6 5 1 0 12
60 บัวน้อยวิทยา 1 2 1 4 19 16 2 1 37
61 มารีวิทยา 1 2 0 3 13 4 2 3 19
62 จิกสังข์ทองวิทยา 1 1 0 2 2 2 0 0 4
63 ตระกาศประชาสามัคคี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 คูซอดประชาสรรค์ 1 0 2 3 11 11 7 4 29
65 เกียรติแก้ววิทยา 1 0 1 2 3 5 4 1 12
66 วัดสระกำแพงใหญ่ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
67 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 0 0 1 7 4 3 1 14
68 วัดจันทาราม 1 0 0 1 4 4 1 0 9
69 รวมสินวิทยา 0 5 5 10 29 12 3 3 44
70 ดงรักวิทยา 0 3 2 5 10 4 6 4 20
71 โคกหล่ามวิทยา 0 3 2 5 8 3 4 3 15
72 นครศรีลำดวนวิทยา 0 2 7 9 37 21 6 3 64
73 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 2 1 3 8 9 5 1 22
74 สิริเกศน้อมเกล้า 0 1 9 10 31 14 9 4 54
75 โนนเพ็กวิทยาคม 0 1 1 2 15 11 9 3 35
76 กระดุมทองวิทยา 0 1 1 2 4 0 1 0 5
77 เกศเกล้าวิทยา 0 1 1 2 2 2 1 0 5
78 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 0 0 6 6 16 7 7 2 30
79 โนนกระสังวิทยาคม 0 0 3 3 6 5 0 0 11
80 น้ำคำวิทยา 0 0 2 2 11 14 12 2 37
81 เบญจประชาสรรค์ 0 0 2 2 5 7 4 2 16
82 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 2 2 4 0 2 1 6
83 บัวเจริญวิทยา 0 0 1 1 18 23 13 2 54
84 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 1 1 6 5 4 2 15
85 ไตรมิตร 0 0 1 1 2 2 2 1 6
86 ประสานมิตรวิทยา 0 0 0 0 15 13 10 3 38
87 มัธยมโพนค้อ 0 0 0 0 11 5 4 2 20
88 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 9 8 3 4 20
89 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 1 3 5 2 9
90 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
91 กันทรอมวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
93 โนนปูนวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
94 มานิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 พระปริยัติธรรมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 683 623 522 1,828 2,456 960 495 197 3,911