สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีสิริเกศ 123 13 3 0 139
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 118 15 3 2 136
3 กันทรลักษ์วิทยา 116 8 5 3 129
4 กันทรารมณ์ 108 19 8 2 135
5 กำแพง 99 10 3 3 112
6 ขุขันธ์ 91 15 2 1 108
7 ปรางค์กู่ 82 19 7 1 108
8 เบญจลักษ์พิทยา 73 34 5 3 112
9 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 64 30 13 3 107
10 ศรีรัตนวิทยา 62 18 6 1 86
11 เขื่อนช้างวิทยาคาร 61 21 5 6 87
12 บึงมะลูวิทยา 60 19 7 3 86
13 ตูมพิทยานุสรณ์ 46 14 5 1 65
14 ส้มป่อยพิทยาคม 43 13 7 2 63
15 ละทายวิทยา 41 26 11 7 78
16 โนนค้อวิทยาคม 40 18 10 4 68
17 ห้วยทับทันวิทยาคม 40 8 11 1 59
18 นครศรีลำดวนวิทยา 37 21 6 3 64
19 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 37 8 11 5 56
20 กระแชงวิทยา 35 10 8 3 53
21 ภูมิซรอลวิทยา 34 14 17 0 65
22 บึงบูรพ์ 32 19 5 5 56
23 พยุห์วิทยา 32 15 5 4 52
24 สวงษ์วิทยาคม 31 20 9 4 60
25 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 31 16 8 6 55
26 สิริเกศน้อมเกล้า 31 14 9 4 54
27 วัดหลวงวิทยา 30 21 6 3 57
28 รวมสินวิทยา 29 12 3 3 44
29 ละลมวิทยา 29 3 8 2 40
30 มัธยมบักดองวิทยา 28 25 12 4 65
31 กันทรลักษ์วิทยาคม 28 5 7 5 40
32 น้ำเกลี้ยงวิทยา 27 17 6 4 50
33 บ้านกันทรารมย์ 26 7 6 1 39
34 คลีกลิ้งพัฒนาทร 24 18 3 2 45
35 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 24 10 5 2 39
36 พรานวิบูลวิทยา 24 5 4 2 33
37 ศรีตระกูลวิทยา 23 11 10 0 44
38 ทุ่งสิมวิทยาคม 21 12 5 2 38
39 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 21 7 2 5 30
40 ยางชุมน้อยพิทยาคม 20 15 2 1 37
41 วรคุณอุปถัมภ์ 20 10 2 0 32
42 บัวน้อยวิทยา 19 16 2 1 37
43 หนองคูวิทยา 19 12 7 7 38
44 ผักไหมวิทยานุกูล 19 7 7 3 33
45 ไพรบึงวิทยาคม 19 4 5 3 28
46 บัวเจริญวิทยา 18 23 13 2 54
47 จตุรภูมิพิทยาคาร 18 19 18 3 55
48 เคียวนำ 18 12 6 3 36
49 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 18 8 2 0 28
50 กุดเสลาวิทยาคม 18 5 5 1 28
51 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 17 14 8 2 39
52 บ้านโดนอาว 16 9 3 1 28
53 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 16 7 7 2 30
54 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 16 4 8 3 28
55 ประสานมิตรวิทยา 15 13 10 3 38
56 โนนเพ็กวิทยาคม 15 11 9 3 35
57 ไกรภักดีวิทยาคม 14 21 10 2 45
58 วัดมหาพุทธราม 14 11 5 3 30
59 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 14 7 4 1 25
60 สวายพิทยาคม 13 9 6 0 28
61 มารีวิทยา 13 4 2 3 19
62 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 12 10 5 1 27
63 น้ำคำวิทยา 11 14 12 2 37
64 คูซอดประชาสรรค์ 11 11 7 4 29
65 มัธยมโพนค้อ 11 5 4 2 20
66 ราษีไศล 11 3 1 1 15
67 ไผ่งามพิทยาคม 10 8 2 3 20
68 ดงรักวิทยา 10 4 6 4 20
69 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 9 8 3 4 20
70 ลมศักดิ์วิทยาคม 9 4 3 2 16
71 บ้านตาอุด 9 0 2 1 11
72 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 8 9 5 1 22
73 โคกหล่ามวิทยา 8 3 4 3 15
74 ร่มโพธิ์วิทยา 8 0 0 0 8
75 บ้านเปือยประชาสามัคคี 7 4 3 1 14
76 ศรีเกษตรวิทยา 6 5 4 2 15
77 ศรีแก้วพิทยา 6 5 1 0 12
78 โนนกระสังวิทยาคม 6 5 0 0 11
79 เบญจประชาสรรค์ 5 7 4 2 16
80 วัดจันทาราม 4 4 1 0 9
81 เมืองจันทร์วิทยาคม 4 0 2 1 6
82 กระดุมทองวิทยา 4 0 1 0 5
83 เกียรติแก้ววิทยา 3 5 4 1 12
84 วัดสระกำแพงใหญ่ 3 1 0 0 4
85 ไตรมิตร 2 2 2 1 6
86 เกศเกล้าวิทยา 2 2 1 0 5
87 จิกสังข์ทองวิทยา 2 2 0 0 4
88 ตระกาศประชาสามัคคี 2 0 0 0 2
89 วัดโพธิ์น้อย 1 3 5 2 9
90 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 1 1 2 0 4
91 กันทรอมวิทยาคม 1 0 0 0 1
92 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 2 2 0 4
93 โนนปูนวิทยาคม 0 2 1 0 3
94 มานิตวิทยา 0 0 1 0 1
95 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0
96 พระปริยัติธรรมฯ 0 0 0 0 0
รวม 2,456 960 495 197 4,108