หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิรินธร 136 109 85.83% 11 8.66% 5 3.94% 2 1.57% 127
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 122 96 81.36% 16 13.56% 2 1.69% 4 3.39% 118
3 โรงเรียนรัตนบุรี 104 70 72.92% 15 15.63% 3 3.13% 8 8.33% 96
4 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 101 59 59% 21 21% 14 14% 6 6% 100
5 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 106 57 60.64% 19 20.21% 8 8.51% 10 10.64% 94
6 โรงเรียนสังขะ 90 53 63.86% 15 18.07% 5 6.02% 10 12.05% 83
7 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 105 51 58.62% 16 18.39% 10 11.49% 10 11.49% 87
8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 101 50 53.76% 24 25.81% 13 13.98% 6 6.45% 93
9 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 99 47 54.02% 23 26.44% 9 10.34% 8 9.2% 87
10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 99 46 55.42% 15 18.07% 11 13.25% 11 13.25% 83
11 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 85 45 60% 13 17.33% 4 5.33% 13 17.33% 75
12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 84 45 57.69% 10 12.82% 12 15.38% 11 14.1% 78
13 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 100 43 51.19% 18 21.43% 13 15.48% 10 11.9% 84
14 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 86 41 61.19% 7 10.45% 8 11.94% 11 16.42% 67
15 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 87 38 45.78% 19 22.89% 12 14.46% 14 16.87% 83
16 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 84 37 47.44% 20 25.64% 10 12.82% 11 14.1% 78
17 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 80 34 50% 16 23.53% 8 11.76% 10 14.71% 68
18 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 85 32 42.67% 18 24% 9 12% 16 21.33% 75
19 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 67 32 49.23% 13 20% 7 10.77% 13 20% 65
20 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 69 30 49.18% 15 24.59% 6 9.84% 10 16.39% 61
21 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 64 30 52.63% 8 14.04% 7 12.28% 12 21.05% 57
22 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 79 28 40% 21 30% 10 14.29% 11 15.71% 70
23 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 83 28 40.58% 21 30.43% 7 10.14% 13 18.84% 69
24 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 69 28 45.16% 15 24.19% 10 16.13% 9 14.52% 62
25 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 73 28 50.91% 15 27.27% 5 9.09% 7 12.73% 55
26 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 60 27 47.37% 10 17.54% 10 17.54% 10 17.54% 57
27 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 61 26 46.43% 11 19.64% 9 16.07% 10 17.86% 56
28 โรงเรียนพนาสนวิทยา 65 23 38.33% 17 28.33% 9 15% 11 18.33% 60
29 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 64 23 37.1% 15 24.19% 12 19.35% 12 19.35% 62
30 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 59 23 45.1% 8 15.69% 6 11.76% 14 27.45% 51
31 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 58 22 53.66% 6 14.63% 8 19.51% 5 12.2% 41
32 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 43 21 52.5% 7 17.5% 4 10% 8 20% 40
33 โรงเรียนโคกยางวิทยา 53 20 44.44% 10 22.22% 6 13.33% 9 20% 45
34 โรงเรียนโนนเทพ 51 20 44.44% 8 17.78% 8 17.78% 9 20% 45
35 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 47 20 47.62% 7 16.67% 8 19.05% 7 16.67% 42
36 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 55 18 36.73% 15 30.61% 8 16.33% 8 16.33% 49
37 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 59 18 35.29% 10 19.61% 10 19.61% 13 25.49% 51
38 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 49 18 46.15% 8 20.51% 6 15.38% 7 17.95% 39
39 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 63 17 31.48% 15 27.78% 10 18.52% 12 22.22% 54
40 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 72 17 27.42% 11 17.74% 18 29.03% 16 25.81% 62
41 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 44 17 41.46% 9 21.95% 8 19.51% 7 17.07% 41
42 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 42 17 47.22% 6 16.67% 5 13.89% 8 22.22% 36
43 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 49 16 39.02% 10 24.39% 7 17.07% 8 19.51% 41
44 โรงเรียนนาดีวิทยา 61 16 32% 6 12% 12 24% 16 32% 50
45 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 57 15 30.61% 14 28.57% 8 16.33% 12 24.49% 49
46 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 32 15 51.72% 6 20.69% 4 13.79% 4 13.79% 29
47 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 32 14 48.28% 9 31.03% 0 0% 6 20.69% 29
48 โรงเรียนตาเบาวิทยา 36 14 42.42% 8 24.24% 6 18.18% 5 15.15% 33
49 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 59 14 48.28% 4 13.79% 3 10.34% 8 27.59% 29
50 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 38 14 38.89% 3 8.33% 11 30.56% 8 22.22% 36
51 โรงเรียนตานีวิทยา 22 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
52 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 41 12 30.77% 8 20.51% 8 20.51% 11 28.21% 39
53 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 40 12 32.43% 4 10.81% 7 18.92% 14 37.84% 37
54 โรงเรียนยางวิทยาคาร 38 11 29.73% 13 35.14% 7 18.92% 6 16.22% 37
55 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 36 11 32.35% 9 26.47% 6 17.65% 8 23.53% 34
56 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 33 11 35.48% 7 22.58% 6 19.35% 7 22.58% 31
57 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 29 11 44% 4 16% 6 24% 4 16% 25
58 โรงเรียนบ้านตรวจ 40 11 61.11% 2 11.11% 5 27.78% 0 0% 18
59 โรงเรียนมหิธรวิทยา 38 10 32.26% 7 22.58% 12 38.71% 2 6.45% 31
60 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 27 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
61 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 54 9 21.43% 10 23.81% 14 33.33% 9 21.43% 42
62 โรงเรียนธาตุศรีนคร 41 9 24.32% 9 24.32% 14 37.84% 5 13.51% 37
63 โรงเรียนบ้านรุน 30 9 30% 7 23.33% 7 23.33% 7 23.33% 30
64 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 32 9 31.03% 5 17.24% 7 24.14% 8 27.59% 29
65 โรงเรียนพญารามวิทยา 37 9 28.13% 4 12.5% 9 28.13% 10 31.25% 32
66 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 33 9 36% 4 16% 5 20% 7 28% 25
67 โรงเรียนนาบัววิทยา 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 42 8 23.53% 16 47.06% 4 11.76% 6 17.65% 34
69 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 36 8 24.24% 15 45.45% 6 18.18% 4 12.12% 33
70 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 40 8 25.81% 12 38.71% 8 25.81% 3 9.68% 31
71 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 27 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
72 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 38 8 23.53% 6 17.65% 8 23.53% 12 35.29% 34
73 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 24 7 33.33% 7 33.33% 2 9.52% 5 23.81% 21
74 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 16 7 46.67% 7 46.67% 0 0% 1 6.67% 15
75 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 39 6 19.35% 12 38.71% 7 22.58% 6 19.35% 31
76 โรงเรียนบ้านสะเดา 39 6 16.67% 11 30.56% 9 25% 10 27.78% 36
77 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 32 6 22.22% 11 40.74% 5 18.52% 5 18.52% 27
78 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 36 6 22.22% 5 18.52% 4 14.81% 12 44.44% 27
79 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 22 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
80 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 28 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 6 35.29% 17
81 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 19 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 5 41.67% 12
82 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 19 4 21.05% 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 19
83 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 39 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 14
84 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 27 3 15% 3 15% 5 25% 9 45% 20
87 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 11 3 37.5% 0 0% 0 0% 5 62.5% 8
88 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 26 2 7.69% 11 42.31% 8 30.77% 5 19.23% 26
89 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 19 2 13.33% 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
90 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 25 2 12.5% 3 18.75% 4 25% 7 43.75% 16
91 โรงเรียนแร่วิทยา 14 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 6 50% 12
92 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 13 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 6 66.67% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]