หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หน้าอาคาร 1 ลานเสาธง 7 ต.ค. 2559 8.00-12.00 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หน้าอาคาร 1 ลานเสาธง 7 ต.ค. 2559 8.00-12.00 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หน้าอาคาร 1 ลานเสาธง 7 ต.ค. 2559 13.00-17.00 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หน้าอาคาร 1 ลานเสาธง 7 ต.ค. 2559 13.00-17.00 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวที 2 ข้างโรงยิม (โดมใหญ่) 8 ต.ค. 2559 08.00-12.00 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวที 2 ข้างโรงยิม (โดมใหญ่) 8 ต.ค. 2559 13.00-16.30 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวที 2 ข้างโรงยิม (โดมใหญ่) 7 ต.ค. 2559 13.00-16.30 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวที 2 ข้างโรงยิม (โดมใหญ่) 7 ต.ค. 2559 13.00-16.30 สถานที่ วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 2 8 ต.ค. 2559 8.00-12.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 2 8 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]