หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 38
09.00-17.00 รายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 39
09.00-17.00 รายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-17.00 รายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-224 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-17.00 รายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221(ห้องสื่อสังคม) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-17.00 รายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221(ห้องสื่อสังคม) 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
12.00-18.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 11.00 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.00 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 26 - 50
09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241(ห้องจริยธรรม) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 45

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 46 - 83
09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (ห้อง Lab Booking) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 40

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 81
09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246(ห้องปฏิบัติการภาษาจีน) 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]