หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ฺ  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  
4 โรงเรียนรัตนบุรี  
5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
7 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  
8 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  
9 โรงเรียนสังขะ  
10 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  
11 โรงเรียนสิรินธร  
12 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  
13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร นายธีรภาพ วลามิตร  

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]