สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 45 21 12 78 79 2 1 0 82
2 บ้านม่วงพิทยาคม 28 18 10 56 69 4 0 1 73
3 อากาศอำนวยศึกษา 22 18 16 56 65 0 1 0 66
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 15 16 13 44 55 4 0 0 59
5 กุดเรือคำพิทยาคาร 12 10 4 26 40 2 3 1 45
6 โพนงามศึกษา 8 9 10 27 38 6 1 1 45
7 หนองแวงวิทยา 6 6 5 17 40 3 0 1 43
8 ศึกษาประชาสามัคคี 5 3 7 15 19 0 3 1 22
9 บ้านดงหม้อทอง 4 3 1 8 19 1 0 0 20
10 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 4 3 1 8 11 1 1 0 13
11 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 3 3 1 7 19 1 3 1 23
12 ภูดินแดงวิทยา 2 2 0 4 5 2 1 0 8
13 ท่าสงครามวิทยา 2 1 1 4 9 2 3 1 14
14 คำยางพิทยาคม 1 0 0 1 6 2 1 0 9
รวม 157 113 81 351 474 30 18 7 522