สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 45 21 12 78 79 2 1 0 82
2 บ้านม่วงพิทยาคม 26 18 10 54 67 4 0 1 71
3 อากาศอำนวยศึกษา 21 17 16 54 63 0 1 0 64
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 15 16 13 44 55 4 0 0 59
5 กุดเรือคำพิทยาคาร 12 10 4 26 40 2 3 1 45
6 หนองแวงวิทยา 6 6 5 17 40 3 0 1 43
7 บ้านดงหม้อทอง 4 3 1 8 19 1 0 0 20
8 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 4 3 1 8 11 1 1 0 13
9 ศึกษาประชาสามัคคี 3 3 7 13 17 0 3 1 20
10 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 3 3 1 7 19 1 3 1 23
11 โพนงามศึกษา 2 9 10 21 32 6 1 1 39
12 ภูดินแดงวิทยา 2 2 0 4 5 2 1 0 8
13 ท่าสงครามวิทยา 2 1 1 4 9 2 3 1 14
14 คำยางพิทยาคม 1 0 0 1 6 2 1 0 9
รวม 146 112 81 339 462 30 18 7 510