หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 25 72 44
2 013 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0
3 001 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 52 140 85
4 002 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 75 156 111
5 005 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 26 48 36
6 008 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 85 194 121
7 012 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 92 328 177
8 014 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 28 43 38
9 015 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 57 112 84
10 016 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 72 209 120
11 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 26 48 38
12 010 โรงเรียนโพนงามศึกษา 53 139 83
13 003 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 24 47 38
14 006 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 19 35 24
15 011 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 11 27 19
16 004 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 0 0 0
รวม 645 1598 1018
2616

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจามร ไชยวารี โทรศัพท์ 0816158115
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]