หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 92 79 96.34% 2 2.44% 1 1.22% 0 0% 82
2 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 85 69 93.24% 4 5.41% 0 0% 1 1.35% 74
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 72 65 98.48% 0 0% 1 1.52% 0 0% 66
4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 75 55 93.22% 4 6.78% 0 0% 0 0% 59
5 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 57 40 90.91% 3 6.82% 0 0% 1 2.27% 44
6 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 52 40 86.96% 2 4.35% 3 6.52% 1 2.17% 46
7 โรงเรียนโพนงามศึกษา 53 38 82.61% 6 13.04% 1 2.17% 1 2.17% 46
8 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 26 19 79.17% 1 4.17% 3 12.5% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 25 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
10 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 28 19 82.61% 0 0% 3 13.04% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 19 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
12 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 26 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 24 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
14 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจามร ไชยวารี โทรศัพท์ 0816158115
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]