สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พังโคนวิทยาคม 42 18 7 67 94 4 2 2 100
2 สว่างแดนดิน 23 22 13 58 80 4 4 2 88
3 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 11 5 36 38 2 1 1 41
4 หนองหลวงศึกษา 13 5 7 25 42 6 4 5 52
5 มัธยมวาริชภูมิ 10 14 8 32 58 9 2 2 69
6 บ้านนาสีนวล 9 3 3 15 24 4 2 4 30
7 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 7 1 2 10 20 10 4 3 34
8 ธรรมบวรวิทยา 5 11 3 19 39 6 1 5 46
9 โคกสีวิทยาสรรค์ 5 8 8 21 51 15 6 5 72
10 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 4 9 18 29 0 1 2 30
11 อนุบาลสุวรรณเทน 5 3 3 11 25 3 1 4 29
12 การกุศลวัดบูรพา 5 2 7 14 48 13 5 6 66
13 ราชประชานุเคราะห์ 53 4 9 2 15 31 8 2 7 41
14 วาริชวิทยา 3 1 1 5 9 1 1 3 11
15 บะฮีวิทยาคม 2 2 3 7 24 2 3 5 29
16 พรรณาวุฒาจารย์ 1 11 13 25 52 10 5 4 67
17 ส่องดาววิทยาคม 1 5 2 8 27 9 2 5 38
18 แวงพิทยาคม 1 4 4 9 33 9 4 3 46
19 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 4 2 7 23 11 1 7 35
20 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1 1 4 6 13 6 2 6 21
21 บงเหนือวิทยาคม 0 2 2 4 9 3 0 4 12
22 เทพสวัสดิ์วิทยา 0 2 0 2 18 4 1 1 23
23 ภูริทัตต์วิทยา 0 1 1 2 12 3 2 6 17
24 เมธาศึกษา 0 1 0 1 12 2 3 4 17
25 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 3 3 13 9 2 2 24
26 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 0 0 2 2 15 7 2 1 24
27 ลำปลาหางวิทยา 0 0 2 2 10 5 0 1 15
รวม 163 145 116 424 849 165 63 100 1,077